III. Blatný a halloween

Shrabovat listí v parcích, jaká klidná práce. Přecházet sem a tam a pomalu se vracet,/ Jako se vrací čas, jako se vrací dálka,/ Nostalgická jak známky na obálkách.//Našel jsem dopis, jenom tužkou psaný,/ Smazaný deštěm, zpola roztrhaný.//Ó dobo dopisů, kde jsi, kde jsi?/ Jak Rilke psal jsem dlouhé dopisy;/ teď mlčím, sbohem, přišel listopad./ Ryšavý…

II. Kde je život? Jinde…

Je konec června. A to znamená mimojiné dvouměsíční letní pauzu ve vydávání literárního časopisu HOST. Snad stojí za zmínku, že po roce 1989 navázal Host na slavnou redakci Hostu do domu z šedesátých let, kam přispíval svými texty i letos pětaosmdesátiletý brněnský rodák Milan Kundera, jeden z nejslavnějších českých spisovatelů. I když – českých… ■ Milan…

I. A co česká literatura, žije?

Milí studenti bohemistiky Humboltovy univerzity, vážení překladatelé bohemisti, i vy, čeští i nečeští příznivci české literatury a potažmo kultury. Komentovaný Glosář Dory K. je určený především Vám. Vám všem, kteří českou literaturou i jazykem žijete, Vám všem, pro které je dobrodružství objevovat zdaleka či zblízka krásné podivnosti tohoto melodického slovanského jazyka, jehož gramatická složitost i jistá nelogičnost…