VIII. Jazyk jako jazyk – chvála překladům!

■ Byl to Umberto Eco, kdo řekl: Jazykem Evropy je překlad/The language of Europe is translation. Ta věta je podstatná i dnes, kdy se překladatelství leckde považuje za přežitek, nahraditelný krkolomnými možnostmi automatického překladače, z nichž ještě ta nejkomičtější je funkce “google-translator”na počítači. ■ Eco měl pravdu. Možná je kvalitní překladatelství v čím dál nestabilnější…

VII. Masy povstávaly, my jsme psali

Vážení přátelé, milí bohemisté, ■ V Čechách byly právě vyhlášeny nominace na cenu Magnesia Litera 2017, což je patrně nejprestižnější ocenění české literatury vůbec. Přesněji řečeno jde o jedinou českou literární cenu, která je viditelná i mimo svět tuzemského literárního provozu.  Cena se udílí v sedmi základních kategoriích (próza, poezie, publicistika, literatura faktu, dětská literatura,…

VI. Na hromnice, na tradice!

Vážení přátelé, milí bohemisté, ■ Únor se sice chýlí ke konci, ale přesto: znáte české pořekadlo „na hromnice o hodinu více“? Takto matematicky vzývali lidoví čeští sedláci brzké jaro, nebo alespoň úbytek zimní tmy. Má brněnská přítelkyně obměnila v pubertě pořekadlo na rýmovanou verzi „na hromnice do blázince“ a skutečně odešla toho dne, 2. února,…