I. A co česká literatura, žije?

Milí studenti bohemistiky Humboltovy univerzity, vážení překladatelé bohemisti, i vy, čeští i nečeští příznivci české literatury a potažmo kultury. Komentovaný Glosář Dory K. je určený především Vám. Vám všem, kteří českou literaturou i jazykem žijete, Vám všem, pro které je dobrodružství objevovat zdaleka či zblízka krásné podivnosti tohoto melodického slovanského jazyka, jehož gramatická složitost i jistá nelogičnost současně odrazuje i přitahuje.
No dobře, říkáte si. A co česká literatura, žije? Kdo si nikdy takovou otázku nekladl, ten patrně českou literaturou nežije.  Proto mi dovolte tento lehce provokativní podtitul v názvu glosáře ponechat. Předjímám v něm totiž i svou soukromou vášeň pro česky psanou literaturu, současně s jistou skepsí, která každou skutečnou vášeň logicky provází.
Ve svém glosáři se pokusím zúročit své dvacetileté zkušenosti z pravidelného psaní o literatuře do novin a literárních časopisů (Lidové noviny, Host, Babylon, Dobrá adresa aj.).

■ Hlavním smyslem glosáře však zůstává, aby Vám, čtenářům, umožnil zorientovat se v tom podstatném z české literatury a z českého literárního provozu. Tento glosář bude vycházet coby měsíčník osmkrát ročně, od října do června. Přeji si, aby mimochodně vedl ke vzájemnému propojování bohemistů-překladatelů, aby vedl ke komunikaci mezi jednotlivými německými, ale i českými a po světě rozptýlenými katedrami bohemistiky a slavistiky. Ale nejen mezi nimi. Podstatná je otevřenost, kterou už z principu nabízí samotné medium blogu. Otevřít se světu, sobě navzájem. Otevřít se české literatuře a ukázat jí naopak svět za hranicemi malého českého rybníčku. Už proto jsou pro mě důležité Vaše komentáře pod glosářem, za něž jsem Vám, čtenářům, ze srdce vděčná.

■ Ale ať nechodíme kolem horké kaše, vrhněme se rovnou do nejčerstvějších vod literárního provozu. Právě včera totiž začal v Praze na pražském výstavišti 22. ročník největší literární a knižní akce v Česku Svět knihy Akce je svou rozsáhlostí a velikostí s jistými rozpaky srovnatelná například s lipským knižním festivalem. Tématem toho letošního 22. ročníku Světu knihy je Severská krimi a Město jako kulisa. Co se týče fenoménu severské krimi, té se už roky úspěšně v redakci překladové literatury věnuje brněnské nakladatelství Host. A úspěšní současní čeští autoři detektivek? Na to odpovídá v rozhovoru jeden z nadějných autorů české kriminálky (se jménem ovšem výrazně nečeským): Juan Zamora.
Vraťme se ale zpět ke knižnímu festivalu. Ostatně detektivní žánr je dnes skutečně spíše fenoménem severské literatury, já osobně jsem navíc skončila u Columba a vím, že láska ke Columbovi dnes člověka nespasí. O spásu se však v tyto dny pokoušejí jiní. Například organizátoři čtvrtého ročníku Anarchistického festivalu knihy. Ten se odehraje v pražském Autonomním sociálním centru Klinika v Praze už tuto sobotu. Je to festival malý, ale o to údernější. Redaktor časopisu Host Zdeněk Stazsek si s organizátorem Janem Hanušem o smyslu festivalu, anarchismu, policejním násilí a literatuře povídal obšírněji: www.h7o.cz/jak-to-maji-anarchiste/

■ Anarchisticky důstojně se zachoval také majitel jednoho z nejuznávanějších českých nakladatelských domů Torst, nakladatel Viktor Stoilov. Proč? Protože odmítl tolerovat podivné praktiky hlavního sponzora nejvýznamnější české literární soutěže Magnesia litera.
O co ve zkratce šlo? Členové Asociace spisovatelů vyzvali koncem loňského roku sponzora ankety Český slavík, aby se distancoval od fašizoidní skupiny Ortel, která v hudební soutěži populární hudby získala druhé místo. Spisovatelé hrozili, že pokud tak neučiní, budou bojkotovat výroční knižní cenu Magnesia Litera, kterou podobně jako populární hudební anketu sponzorují právě Karlovarské minerální vody. Sponzor se neomluvil, a spisovatelé? Zmlkli… Řekli si možná, že čím méně knih z dobrého nakladatelství, tím větší naděje na výhru. Ať tak či onak, vyhlašování výročních knižních cen se nakonec nezúčastnilo pouze nakladatelství Torst. Chvályhodné gesto, důstojný čin. A současně trochu smutný obrázek podivné nekolegiality ostatních nakladatelů i spisovatelů; z  loajality či lhostejnosti vůči extremistickým tendencím v české společnosti. Častým lišáckým argumentem autorů přitom bylo, že cenu navrhuje nakladatel a ne autor a argumentem nakladatelů pak, že sponzor přece nepodporuje žádnou fašistickou hudební kapelu a nemůže za to, že podporuje soutěž, která takovouto kapelu nepřímo podporuje … No budiž. Takto se alespoň vyjevilo, že Torst je opravdu důstojné kulturní nakladatelství, jehož produkci má smysl sledovat. Za sebe bych ráda z posledních dvou let upozornila alespoň na bezmála geniální první románový díl z tetralogie Chaima Cigana, alias bývalého pražského rabína Karola Sidona, známého českého autora konce šedesátých let. Ciganův román vydaný roku 2014 se jmenuje Altschulova metoda a dodnes mě udivuje, že se o něm nemluví víc.

■ Ale zpět k těm zatroleným českým cenám: Má vůbec v Čechách literát, nakladatel, překladatel a jinak aktivní tvůrce motající se kolem literatury šanci na výběr? – ptají se opatrné hlasy. Situaci v českém literárním rybníčku pochopitelně do značné míry určuje menší prostor (teritoriální i jazykový) a s tím související problém, že na rozdíl od takového Německa se psaním knih uživit nelze, respektive že se uživí snad jediný autor, kritikou navždy (neprávem) zavržený prozaik Michal Viewegh.  Ale je nesmysl se na úpadek české literatury či nedostatek zájmu ze strany státu vymlouvat, vždyť i maďarská literatura v nepříliš příznivém světle oficiální orbanovské politiky ve světě vzkvétá. A nic není černobílé: ostatně důvody, proč před třemi lety vznikla Asociace spisovatelů, jsou více než oprávněné. Ale o tom až příště.
A navíc, navzdory řečenému – český literární svět na tom není tak bídně, jak dokazuje nakladatelství a agentura Větrné mlýny. Ty pořádají od roku 2000 největší středoevropský literární festival, který pravidelně probíhá od 1. do 31. července. Postupně se vyprofiloval do dnešní ambiciozní podoby, kdy v rámci festivalu probíhají dvě autorská čtení s diskusí, vždy v českém jazyce a v jazyce hostů (v simultánním překladu). V roce 2005 hostil festival autory ze Slovenska, o rok později z Berlína, pak to byli běloruští spisovatelé, polští, slovinští, kanadští, skotští; vloni autoři z Ukrajiny, letos přijedou španělští hosté. www.facebook.com/autorskecteni

Festival se navíc odehrává ve čtyřech středoevropských městech (Brno, Ostrava, Košice, Wroclav). Složitá logistika, ne vždy dokonalá příprava, ale smysl pro nadšení a improvizaci se tomuto literárnímu veleobřímu festivalu upřít nedá. Nadto je jeho součástí, a proto to vlastně zmiňuji, celkem jedinečný Bohemistický seminář. Tuto akci bude letos poprvé zaštiťovat Moravská zemská knihovna v Brně. Program semináře je již tradičně zaměřený na současnou českou literaturu a setkání s autory. Je to vlastně i jedinečná příležitost, jak se poznat s bohemisty od Soulu přes São Paulo až po Tokio (řeklo by se vroucně).

■ Příště něco o dobrých autorech, kterých není nikdy dost a na jejichž seznámení už se jistě nemůžete, coby potenciální překladatelé české poezie a prózy, dočkat.
A snad ještě malá reklama pro berlínské studenty bohemistiky, a berlínské publikum vůbec: nezapomeňte na čtvrteční čtení předního českého divadelníka, režiséra, herce a v neposlední řadě pozoruhodného spisovatele Arnošta Goldflama. Tato akce je první svého druhu, kterou pořádá katedra Západoslovanských jazyků Humboldtovy Univerzity v Berlíně ve spolupráci s Českým centrem. Více se o tom dozvíte zde.

A to už je pro dnešek skutečně vše. Tak tedy opět za měsíc v tuto dobu! Krásný klidný květen se slovy: Byl první máj byl lásky čas… A možná už i beze slov…

Dora Kaprálová